Nyheder fra Ålsgårde

15 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ålsgårde og omegn

Job tilbydes:
Kordegn på fuld tid til Hellebæk Sogn, Helsingør
Hellebæk Sogn søger en erfaren kordegn til ansættelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. En del af timerne i stillingen vedrører regnskab, samt andre opgaver angående sognets økonomi. Denne del af stillingen kan evt. udelades efter aftale, hvorved stillingen ændres til en deltidsstilling. Ansættelse sker ved Hellebæk Sogns menighedsråd, Ved Kirken 2, 3140 Ålsgårde. Sognet tæller 6.250 indbyggere, hvoraf 4.776 er folkekirkemedlemmer. Til sognet er tilknyttet to præster, én kordegn, to kirketjenere, to gravere, én organist, én kirkesanger, samt et menighedsråd på 9 medlemmer. Sognet er kendetegnet ved en smuk kirke, med vid udsigt over Øresund, et moderne, lyst sognehus og to kirkegårde. Foruden de kirkelige handlinger er kirken vært for kulturelle arrangementer og musikalske tilbud. Der er et godt samarbejde på tværs af alle faggrupper, og omgangstonen er venlig og imødekommende, med respekt for hinandens arbejdsopgaver og kompetencer. Vi søger en ny kordegn, der er struktureret, stabil, udadvendt og empatisk. Ansøgeren skal kunne arbejde selvstændigt og være god til IT, samt indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster og medarbejdere. Kordegnen har ansvar for, at borgerne oplever sig mødt professionelt og imødekommende, samt at alle henvendelser besvares hurtigst muligt. Det er derfor nødvendigt, at vores ny kordegn er mental robust og kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og alle typer af mennesker. Se mere på: www.hellebaekkirke.dk Kordegnens arbejdsopgaver omfatter bl.a.: betjening af kirkekontor kirkelig- og civilregistrering kalenderstyring i Church Desk og opdatering af sognets hjemmeside bistå ved udfærdigelse af annoncer, pjecer, plakater og andet PR sekretæropgaver for præster og menighedsråd, herunder enkelte aftensmøder administration af sognets konfirmander regnskabsføring, budgetlægning, bogføring og årsregnskab lønhåndtering Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverens-komsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år. Alle beløb er for en fuldtidsstilling. Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Ansøgningen sendes sammen med relevante bilag til 7442fortrolig@sogn.dk eller til Kirkekontoret, Ved Kirken 2, 3140 Ålsgårde og skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 5. juni 2022 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt i uge 23-25. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Michael Stuer Lauridsen tlf. nr. 3076 5560 eller sognepræst Mikkel Togsverd tlf. nr. 3071 7165.
HELLEBÆK KIRKEKASSE
Indrykket 17. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk