Kirkesanger m/k søges til Hellebæk Kirke, Helsingør Domprovsti, 13 timer ugentligt

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Menighedsrådet ved Hellebæk Kirke tilbyder en fastansættelse som kirkesanger, 13 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2024.

Du skal synge til højmesser og gudstjenester, bisættelse og vielser, plejehjem og andre arrangementer, hvor sang indgår.  Ligeledes medvirker du ved personalets kalendermøde samt ved menighedsrådets personalearrangementer.

Som kirkesanger understøtter du salmesangen, så gudstjenester og kirkelige handlinger balancerer musikalsk og liturgisk. Ligeledes hjælper du ved børnegudstjenester, og du skal have lyst til og evner til at synge solistiske indslag ved forskellige gudstjenester, højtider og andre kirkelige handlinger. Du får mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation gennem et tillidsfuldt samarbejde med organist og menighedsråd samt tilbud om relevante kurser/efteruddannelse.

Vi forventer, at du har en trænet stemme og som minimum er uddannet fra Folkekirkens Kirkemusikskole. Vi ønsker en sanger, der:

  • har nodekendskab og kan synge fra blad
  • er fleksibel, har gode samarbejdsevner og faglig interesse i de opgaver, som Hellebæk Kirke tilbyder
  • viser interesse for de øvrige kirkegængere i form af nærvær og deltagelse samt er loyal overfor folkekirken, dens gudstjenester og arrangementer.

Hellebæk Kirke er en lille og velbesøgt kirke beliggende ved Øresund. Vi har en høj arbejdsmoral med plads til humor og alternative ideer. Der er 2 præster ved kirken, kordegn, organist, 2 kirketjenere og graver.

Ansættelsen sker ved Hellebæk Kirkes Menighedsråd, Ved Kirken 2-4, 3140 Ålsgårde.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (13/37).

Nærmere oplysninger om kirken fås på www.hellebaekkirke.dk.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til organist Christine Raft på telefon 3026 6212 eller mail: pianoraft@gmail.com.

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Camilla Eriksen på mail: 7442fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 8. marts, kl. 13.00.
Ansættelsessamtale og foresyngning forventes at finde sted torsdag den 14. marts i uge 11.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (13-13 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

HELLEBÆK KIRKEKASSE, Ved Kirken, 3140 Ålsgårde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6000867

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet