Sensoroperatør til Marineudkigsstation Hellebæk.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Søværnets uden tvivl bedste arbejdsplads Marineudkigsstation Hellebæk søger en erfaren medarbejder fra konstabelgruppen. Med det helt klare mål at gøre dig til forsvarets bedste sensoroperatør.
Er du klar på et spændende og udfordrende job, så er der en ledig stilling som udkig ledigt pr. 1. juli 2024.


Om os

Marineudkigsstationen har siden 1958 ligget i en villa lige ved vandet, og har lige afsluttet første del af en gennemgående renovering, og står som en lys og moderne arbejdsplads. Den er beliggende i byen Ålsgårde, cirka 6 km vest for Helsingør.

Vi er et af fundamenterne i Søværnets farvandsovervågning og løser overvågnings opgaver indenfor stationens tildelte ansvarsområde, herunder opgaverne suverænitetshåndhævelse, farvandsovervågning, deltagelse i rednings- og miljøoperationer. Vi løser herudover en række opgaver for Marinestaben og Forsvarets andre myndigheder.

Vi er en dedikeret besætning, der passer vagten i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året.

Marineudkigsstation Hellebæk er en del af 3 Eskadre


Om stillingen

Operative:
• Farvandsovervågning, herunder betjening af stationens systemer til dette.
• Fotodækning af relevante skibe.
• Betjening af stations speciel udstyr.
• Samarbejde med alle militære og civile myndigheder i forbindelse med vagten.
• Holde stationsområde under observation ved hjælp af overvågningskameraer.

Administrative:
• Løse pålagte opgaver i overensstemmelse med foreliggende øvelses-/operationsordre.
• Støtte vagtholdslederen i hans daglige virke.
• Assistere i løsning af en specifik funktion, på baggrund af dine kompetencer og enhedens behov.

Helt kort så tilbyder vi en udfordrende stilling, hvor der er fokus på det faglige og operative virke.
Du kan ved siden af tjenesten få tid til familie, uddannelse, fritidsaktiviteter eller hvad du nu prioriterer i dit liv, da vagttørnens sammensætning giver god mulighed for dette.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til stationens opgaveløsning. Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel. Du skal kunne varetage rollen som udkig og sensoroperatør på en station, hvor der ikke altid lige er tid eller mulighed for at spørge om råd og hjælp.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommunikative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.
Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.
Kvalifikationer:

Ideelt har du følgende kvalifikationer:

Søværnets basisuddannelse.
Erfaring fra sejlende tjeneste.
Funktionsuddannelse i Kampinformation(KI) eller kommunikation(KU)
Gode IT færdigheder.
Gode færdigheder for engelsk i tale og skrift.

Ufrivillige krav:

Skal kunne godkendes til HEMMELIGT
Skal kunne helbredsgodkendes.
Skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Stillingen kan søges af konstabler af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Fast tjenested vil være Hellebæk, Nordre Strandvej 164, 3140 Ålsgårde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Stationsleder SSG Henrik Matthiesen på telefon 22 95 48 99 eller mail: 3E-SOEMUSHLD@FIIN.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med de centralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marineudkigsstation Hellebæk - Søværnet, Nordre Strandvej , 3140 Ålsgårde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044066

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet