Vagtholdsleder og Næstkommanderende ved Marineudkigsstation Hellebæk

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvad siger du til at bidrage til overvågningen af de danske farvande?

Kan du se dig selv som en vigtig brik i løsning af den opgave, så er der nu mulighed for at indgå i et engageret og højt specialiseret team på et af Danmarks bedst beliggende tjenestesteder - Marineudkigsstation Hellebæk (MUS HEL).
Helt kort så tilbyder vi en udfordrende stilling, hvor der er fokus på det faglige og operative virke.
Hvor du ved siden af tjenesten får tid til familie, uddannelse, fritidsaktiviteter eller hvad du nu prioriterer i dit liv, da vagttørnens sammensætning giver god mulighed for dette.


Om os

MUS HEL blev oprettet i 1958, og er beliggende i Nordsjælland, lige ud til vandet. Stationen har lige afsluttet en gennemgående renovering og fremstår derfor som en lys og moderne arbejdsplads.

Vi er et af fundamenterne i Søværnets farvandsovervågning og som tjenestested er vi en enhed under Søværnets Overvågningsenhed (SOE). SOE er en af Søværnets større bidragsydere til opbygning og etablering af Maritime Domain Awareness (MDA).

Den overordnede opgave for MUS HEL er at støtte SOE og bidrage til billedopbygning og national maritim efterretning i stationens ansvarsområder.

Vi er en dedikerede besætning, der passer vagten i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året.

MUS HEL og SOE er en del af 3. Eskadre.


Om stillingen

Stillingen er med alsidige funktioner, men de primære opgaver som vagtholdsleder er:

Operative:
•Ansvarlig for afvikling af vagten.
•Ansvarlig for stationens deltagelse i farvandsovervågning, herunder betjening af stationens systemer til dette.
•Ansvarlig fotodækning af relevante skibe.
•Ansvarlig for betjening af stationens special udstyr.
•Ansvarlig for samarbejde og kommunikation med alle militære og civile myndigheder i forbindelse med vagten.Administrative:
•Du er stationslederens højre hånd og stedfortræder i hans fravær.
•Du har ansvaret for stationens samlede effektivitet over for stationslederen.
•Ansvarlig over for stationslederen, at vagten udføres i henhold til gældende bestemmelser, herunder arbejdstid og arbejdsmiljø mm.
•Kan varetage rollen som kryptokustode.
•Kan varetage samarbejdet med FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE i drift og vedligehold af bygningen.
•Ansvarlig for løsning af en specifik funktion, på baggrund af dine kompetencer og stationens behov.
•Lokal arbejdsmiljøleder.
•Ansvarlig for afholdelse af årlige tilstandsprøver for stationens personel.


Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til stationens opgaveløsning.

Du skal kunne varetage rollen som vagtholdsleder og sensoroperatør på en station, hvor der ikke altid lige er tid eller mulighed, for at spørge om råd og hjælp.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i en vagttørn. Du skal derfor have gode sociale og kommunikative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til, at få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk af både sergent og konstabelgruppen, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og professionel tilgang til opgaveløsningen.

Det er et ufravigeligt krav at du kan:
- Sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT/NATO SECRET
- Godkendes til forsvarets helbreds og tandundersøgelse.
- Bestå og opretholde Forsvarets fysiske basiskrav.

Kvalifikationer:

Ideelt har du følgende kvalifikationer:

Søværnets basisuddannelse.
Søværnets grundlæggende sergentuddannelse
Funktionsuddannelse i Kampinformation(KI) eller kommunikation(KU)
Erfaring fra sejlende tjeneste.
Gode IT færdigheder.
Gode engelsk færdigheder i tale og skrift.
Uddannelse og erfaring med DeMars indenfor TAM virket.
Uddannelse og erfaring med kryptokustodens virke.
Instruktør i militær fysisk træner.(FSK-600)
Arbejdsmiljølederuddannelsen.

Stillingen kan søges af personel af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst, i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Hellebæk, Nordre Strandvej 164, 3140 Ålsgårde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stationsleder SSG Henrik Matthiesen på mail: 3E-SOEMUSHLD@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 2. september 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marineudkigsstation Hellebæk - Søværnet, Nordre Strandvej , 3140 Ålsgårde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6030369

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet